VTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM Slideshow

 

 

Home Sự bán
PDF Print Email

Một số mặt hàng gạo xuất khẩu được nhiều người biết đến của doanh nghiệp tư nhân Phú Cường:

        Gạo trắng hạt dài 5% tấm
        Gạo hương lài và gạo trắng
        Gạo tấm: 5%, 10%, 15%, 25%, 35%, 100%
        Gạo trắng 10% tấm
        Gạo nếp

Gạo thô được kiểm tra, chọn lọc và cân đo kỹ lưỡng. Ngoài ra, các máy laser cũng loại bỏ mọi bụi bẩn và các vật thể lạ.

Doanh nghiệp Phú Cường cũng đã xuất khẩu các sản phẩm gạo đến Úc, Singapore, Hồng Kông và các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất.
Khách hàng của chúng tôi

Doanh nghiệp tư nhân Phú Cường ra đời vào năm 1997, nền kinh tế thời điểm này đang có nhiều biến động và lạm phát gia tăng. Nhưng với định hướng phát triển rất cụ thể về dịch vụ và sản phẩm theo khẩu hiệu "Uy tín- Chất lượng đến nay Phú Cường đã có lượng khách hàng tin dùng dịch vụ khá ổn định và bền vững.

Đã cung cấp cho các khách hàng:

         Trong nước: Thông qua các hình thức: Ủy thác xuất khẩu, Cung ứng xuất khẩu, tiêu dùng nội địa cho các đơn vị: Tổng Công ty Lương thực Miền Nam, Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc, Công ty CP XNK LTTP Hà Nội, Công ty Lương thực Sông Hậu….

            + Năm 2010 : 40.000 tấn
            + Năm 2011: 70.000 tấn
            + 09 tháng đầu năm 2012 : 90.000 tấn

         Xuất khẩu: Đã xuất khẩu sang các nước: Australia, Singapore, HongKong, Turkey, East Timor, Ukraine, Tonga, Dili, Algeria, Philippines, Cuba, UAE, Ghana, Indonesia, Iraq, Kenya, Madagasca, Moldova, Uganda…

            + Năm 2010 đã xuất khẩu: 14.000 tấn
            + Năm 2011 đã xuất khẩu: 36.000 tấn
            + 09 tháng đầu năm 2012 đã xuất khẩu: 60.000 tấn

OUR CUSTOMERS